Cíl a průběh homeopatické léčby

 

Cíl homeopatické léčby

Cílem homeopatické léčby je zbavit vás nebo výrazně snížit intenzitu a frekvenci hlavních potíží na fyzickém těle, které vás nejvíce trápí a obtěžují a zároveň uzdravit váš psychický a mentální stav.

Při správném výběru homeopatického léku byste měli pocítit výrazný příliv energie a celkově stav lepšího bytí než tomu bylo před léčbou.

 

Průběh homeopatické léčby

V průběhu homeopatické léčby se tělo začne uzdravovat tzv. zevnitř ven a na začátku začne tělo s procesem uzdravování nejzávažnějsích a  pro tělo nejvíce ohrožujících stavů a až potom přijdou na řadu méně závažné a minoritní obtíže.

Pokud máte například hypertenzi a současně ekzém, nejprve by se měl po homeopatické léčbě upravit krevní tlak a za nějakou chvíli by měl začít mizet ekzém. Nebo pokud máte astma a současně kožní problémy, pak by správná léčba probíhala tak, že se nejprve zmírní intenzita a frekvence astmatických záchvatů a potom by měly začít mizet také kožní problémy.

Dalším pravidlem homeopatie při homeopatické léčbě je, že dané problémy mizí postupně od nejnovějších po nejstarší, které byly potlačeny klasickými léky. Uveďme si příklad: Dítě má astma, které se objevilo po potlačení atopického ekzému pomocí kortikoidů a v současné době ekzém již není přítomen. Zde bude správná homeopatická léčba probíhat tak, že nejprve se vyléčí astma a následně se opět objeví ekzém. Pokud tento ekzém bude léčen správně homeopaticky, měl by následně zmizet ekzém a astma by se již nemělo objevit.

Posledním pravidlem u léčby ekzému a jiných kožních potíží je pravidlo odshora dolů. Ekzém tedy mizí nejprve ze tváří a až nakonec zmizí na nohách.

Měli bychom nakonec společně dojít do bodu, kdy zmizí nebo se zmírní hlavní fyzické obtíže, psychicky a mentálně byste se měli cítit vyrovnaně a současně byste měli pocítit příliv životní energie.

 

Budu potřebovat k vyléčení pouze 1 homeopatický lék?

Vše záleží na tom o jaký zdravotní problém se u vás jedná a také jak vysokou úroveň zdraví máte (více o úrovních zdraví zde).

U člověka s vysokou úrovní zdraví je možné, že bude k vyléčení stačit pouze jeden lék. Tuto úroveň zdraví nacházíme však většinou jen u dětí a u malého procenta dospělých. Ve většině případů bude zapotřebí podat více homeopatických léků  postupně za sebou – vždy pouze 1 lék v jednom čase.

Homeopat na základě posouzení vašeho celkového stavu na homeopatické kontrole po prvním léku posoudí, zda je u vás již zapotřebí podání dalšího léku, či je nutné ještě čekat, protože v těle ještě probíhají samoozdravné procesy vlivem prvního léku.

 

Homeopatické zhoršení a jeho průběh

Homeopatické zhoršení je stav, ke kterému dojde hned po podání homeopatického léku a je ukazatelem, že v těle začíná probíhat samoozdravný proces a že lék byl vybrán správně.

Zhoršení můžete pocítit jako mírné a krátké – například jednodenní zhoršení bolestí hlavy, výrazná únava, bolesti svalů, průjem nebo i výrazné horší např. týdenní bolesti hlavy a jiná zhoršení vašeho hlavního problému.

O tom, jak u vás bude zhoršení pravděpodobně probíhat vás budu informovat před započetím léčby.  Jakmile u vás dojde ke zhoršení, jedná se o velmi dobrou reakci, po které následuje výrazné celkové zlepšení zdravotního stavu