Úrovně zdraví

Co je úroveň zdraví

Úroveň zdraví zjednodušeně je schopnost organismu čelit nemocem a vyrovnávat se s nimi. Základním ukazatelem úrovně zdraví je schopnost organismu vyvolat vysokou teplotu. Za vysokou teplotu považujeme teplotu 38,5 °C a vyšší. Dalším ukazatelem je četnost a průběh akutních onemocnění

Klasifikace úrovní zdraví

Obecně se úrovně zdraví rozdělují do 12 kategorií, my si ale pro zjednodušení vybereme pouze 4 kategorie a to kategorie A, B, C, D. Ve skupině A se nacházejí pacienti s nejvyšší úrovní zdraví, tedy nejzdravější. Ve skupině D potom pacienti s nejnižší úrovní zdraví, nevyléčitelní pacienti.

Úroveň zdravíČetnost akutních onemocneníPrognóza léčby
AAkutní nemoci se vysokou horečkou 1-3x do roka, organismus si s nimi poradí sám. Akutní nemoci mají rychlý průběh a nezanechávají následky.U této skupiny je prognóza léčby velmi dobrá, většinou stačí k uzdravení jeden lék.
BOpakované akutní nemoci s vysokou teplotou (opakované bronchitidy, záněty močového mechýře...), někdy až 1x za měsíc. Akutní nemoci mají celkový dopad na organismus (vyčerpání, nechutenství...)Prognóza léčby je dobrá, obvykle stačí k vyléčení 1-2 léky
CMírná akutní onemocnění (rýma, nachlazení...) bez vysoké horečky, nebo žádná akutní onemocněníU této skupiny se vyskytují závažnější chronická onemocnění. Léčba těchto pacientů je delší (v rámci měsíců až let) a je u nich zapotřebí podání více homeopatických léků. Vždy pouze 1 lék v jednom čase.
DŽádné akutní nemociV této skupině se nachází nevyléčitelní pacienti v terminálním stadiu nemoci. U těchto pacientů můžeme dosáhnout pouze paliativní léčby, tedy např. pouze zmírnění bolestí.

Pokles na nižší úroveň zdraví

Obecně lze říci, že nejvyšší úroveň zdraví máme jako děti, potom v průběhu života úroveň zdraví klesá.
Pokles do nižší úrovně může být zapříčiněn různými faktory jako např:

  • nezdravý životní styl, špatná výživa
  • stresové situace, životní traumata
  • alkohol, kouření a jiné toxické látky
  • jiné chemické látky – v prostředí, vakcínách apod.
  • nadužívání antibiotik a potlačování akutních onemocnění

S pomocí homeopatické léčby se snažíme dosáhnout nejvyšší úrovně zdraví jakou je váš organismus schopen dosáhnout.

Pokud vás problematika úrovní zdraví zajímá více, velmi doporučuji knihu George Vithoulkase: Úrovně zdraví.
Pozn.: George Vithoulkas je v dnešní době jeden ze světově nejuznávanějších homeopatů.